اذان صبح ۰۳ : ۲۱
طلوع خورشید ۰۵ : ۰۴
اذان ظهر ۱۲ : ۱۱
غروب خورشید ۱۹ : ۱۷
اذان مغرب ۱۹ : ۳۷
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۲۰