اذان صبح ۰۴ : ۳۲
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۷
اذان ظهر ۱۱ : ۵۵
غروب خورشید ۱۷ : ۵۲
اذان مغرب ۱۸ : ۰۹
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۲