اذان صبح ۰۳ : ۵۶
طلوع خورشید ۰۵ : ۲۷
اذان ظهر ۱۲ : ۰۳
غروب خورشید ۱۸ : ۴۱
اذان مغرب ۱۸ : ۵۸
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۸