اذان صبح ۰۴ : ۳۷
طلوع خورشید ۰۶ : ۰۳
اذان ظهر ۱۲ : ۱۱
غروب خورشید ۱۸ : ۱۹
اذان مغرب ۱۸ : ۳۶
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۲۷