اذان صبح ۰۵ : ۲۶
طلوع خورشید ۰۶ : ۵۷
اذان ظهر ۱۱ : ۵۴
غروب خورشید ۱۶ : ۵۱
اذان مغرب ۱۷ : ۱۰
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۰۹