اذان صبح ۰۵ : ۰۸
طلوع خورشید ۰۶ : ۳۳
اذان ظهر ۱۲ : ۱۶
غروب خورشید ۱۸ : ۰۱
اذان مغرب ۱۸ : ۱۸
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۴