اذان صبح ۰۴ : ۱۸
طلوع خورشید ۰۵ : ۵۹
اذان ظهر ۱۳ : ۰۱
غروب خورشید ۲۰ : ۰۳
اذان مغرب ۲۰ : ۲۲
نیمه شب شرعی ۰۰ : ۱۰