اذان صبح ۰۵ : ۳۰
طلوع خورشید ۰۷ : ۰۰
اذان ظهر ۱۱ : ۵۶
غروب خورشید ۱۶ : ۵۱
اذان مغرب ۱۷ : ۱۰
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۱۰