جستجو

اذان صبح ۰۵ : ۴۱
طلوع خورشید ۰۷ : ۱۰
اذان ظهر ۱۲ : ۱۷
غروب خورشید ۱۷ : ۲۴
اذان مغرب ۱۷ : ۴۲
نیمه شب شرعی ۲۳ : ۳۲

تمـاس با مـا

 آدرس ستاد مرکزی :

بوشهر -انتهای خیابان طالقانی - میدان آتش
نشانی ستاد مرکزی سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی بندر بوشهر

تلفن : 07733337444

فکس : 07733321515

کد پستی : 7513786618